• marius.gaita@aeoforum.ro

    mihai.petre@aeoforum.ro

AEO FORUM  este o organizație care își propune constituirea unei platforme comune pentru dezbaterea orientărilor și normelor descrise în legislația ce face referire la statutul AEO (Authorised Economic Operator - Operator Economic Autorizat).

Scopul Asociației este de reprezentare a membrilor săi în relația cu instituțiile guvernamentale,  companii private, organizații non-profit, organisme specializate naționale și internaționale, de îndrumare a acestora în găsirea soluțiilor și a căilor cele mai potrivite din punct de vedere legal, pentru a pune în practică a avantajele certificării AEO.

Indiferent de industrie, nevoia de comunicare și transparență la nivel de piață este mereu prezentă ca  aspect ce necesită îmbunătățiri constante sau chiar inovatoare. Marius Gaiță și Mihai Petre sunt doi dintre profesioniștii care au decis să ia atitudine și să ajute la îmbunătățirea situației de comunicare existentă între companii.

Urmarea acestei decizii a fost firească: constituirea unei organizații care își propune realizarea unei platforme comune pentru dezbaterea orientărilor și normelor descrise în legislație, ce fac referire la statutul AEO (Authorised Economic Operator). Începând cu acest an, AEO Forum devine prima asociație a firmelor care sunt certificate sau în curs de certificare AEO. Deviza după care se ghidează cei doi membri fondatori Marius Gaiță și Mihai Petre sună precum un îndemn curajos spre generarea unor rezultate mai bune, obținute prin efort colectiv: 

 

Working together. Achieving shared goal

 

Operator Economic Autorizat

Pentru a răspunde problemelor de securitate legate de comerțul internațional cu bunuri, Comisia Europeană a luat o serie de măsuri concepute pentru a facilita comerțul internațional. De fapt, aceste măsuri reflectă cadrul SAFE (Standarde privind securitatea şi facilitarea comerțului mondial) al Organizației Mondiale a Vămilor, care ar trebui sa acționeze ca un factor de descurajare a terorismului și de promovare a facilitării schimburilor comerciale globale prin asigurarea unor parteneri de bază.

În aceste condiții, la nivel european, una dintre aceste măsuri s-a concretizat în acordarea statutului de Operator Economic Autorizat (AEO) operatorilor economici stabiliți pe teritoriul Uniunii Europene, care îndeplinesc anumite criterii de siguranță și securitate.


Misiune

Misiunea noastră este de a iniția, promova, implementa și populariza avantajele certificării în scopul de a îmbunătăți activitatea curentă a companiilor AEO și de a influența legislația AEO actuală și viitoare.

 

Valori 

Valorile care ne  reprezintă sunt:

  • integritate profesionalism
  • responsabilitate socială și profesională
  • împărtășirea informațiilor