• marius.gaita@aeoforum.ro

    mihai.petre@aeoforum.ro

AEO FORUM  este o organizație care își propune constituirea unei platforme comune pentru dezbaterea orientărilor și normelor descrise în legislația ce face referire la statutul AEO (Authorised Economic Operator - Operator Economic Autorizat).

Scopul Asociației este de reprezentare a membrilor săi în relația cu instituțiile guvernamentale,  companii private, organizații non-profit, organisme specializate naționale și internaționale, de îndrumare a acestora în găsirea soluțiilor și a căilor cele mai potrivite din punct de vedere legal, pentru a pune în practică a avantajele certificării AEO.

Membri fondatori